Polityka zwrotów

Reklamacje :

ADRES DO REKLAMACJI
JOLANTA WOJCIESZAK
UL.PIASTOWSKA 101, 63-500 Ostrzeszów

1.Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w stronie internetowej wystawionej przez gwaranta. Ogólne informacje o gwarancji podawane są na aukcji lub sklepie internetowym warunki gwarancji zależne są od przedmiotu i są opisane przy każdym z przedmiotu.

2.Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych u producenta lub sprzedawcy. Uprawnienia gwarancyjne i wynikające z rękojmi są od siebie niezależne (jeżeli klient uszkodzi towar z przyczyn nie zależnych od kupującego gwarancja nie obowiązuje).

3.Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać za pomocą maila dostępnego na stronie: sklep@top-fashion.pl

4.Jeśli przesłane zgłoszenie reklamacyjne będzie kompletne otrzymają Państwo potwierdzenie jego wpłynięcia na podany w zgłoszeniu adres email.

5.Do zgłoszenia reklamacji są potrzebne następujące informacje poniżej :

  • protokół szkody spisany z kurierem jeśli wada nastąpiła w transporcie (każdy towar jest pakowany indywidualnie i jest on pakowany pod nadzorem monitoringu)
  • zdjęcia reklamowanej wady
  • opis reklamowanej wady
  • numer zamówienia
  • dane Klienta z nr. kontaktowym do Klienta
  • adres email do korespondencji

6.Jeśli zgłoszenie wymagać będzie uzupełnienia informacji otrzymają Państwo wiadomości email.

7.Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego, odniesie się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

8.W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy.

9. Jeśli nie będzie możliwe uznania reklamacji (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru na magazynie lub braku części zapasowych) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

10. Przesyłki zwrotne wysyłane są na koszt kupującego (jeśli kupujący odstąpi od warunków umowy kupna-sprzedaży)

11. Po otrzymaniu zgłoszonej reklamacji skontaktujemy się z Państwem drogą mailową lub telefonicznie w celu ustalenia dalszych kroków postępowania reklamacji

12. Druk zgłoszenia reklamacji mogą Państwo pobrać tutaj w formacie PDF:

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. W przypadku produktów fizycznych zwrotowi podlegają produkty nie uszkodzone i zapakowane w oryginalne opakowania (nie otwarte).

7. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe

8. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

9. Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Pin It on Pinterest

Share This